Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigace

A picture

Obsah

Územní plán obcí Cehnice a Dunovice

Typ: ostatní
-

Zhotovitel urbanistické studie : Ing.arch.Jindřich Rybák

Zhotovitel územního plánu : Ing.arch.Vladimír Děrda

Usnesení č.90/2010 : OZ 12/2009 ze dne 14.9.2010

I. bere na vědomí dokumentaci územního plánu Obce Cehnice.

II. konstatuje, že územní plán Obce Cehnice není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Písecko-Strakonicko, politikou územního rozvoje,se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu-Jihočeského kraje.

III. vydává územní plán formou opatření obecné povahy

IV. vyhodnocení připomínek

Pavel Dvořák, Dunovice

Žádám o změnu využití pozemku p.č.80/2 v k.ú. Dunovice z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou.

Připomínka se zamítá.Odůvodnění, proč se připomínka zamítá je součástí územního plánu Cehnice.

V. námitky

Občané Dunovic a členové Občanského sdružení Dunovice

- pro objekt současného kravína doplnit podmínky pro využití

- pozemky v Dunovicích zařazené do ploch občanského vybavení vrátit na původní využití, případně na výstavbu rodinných domků.

František Vavruška

- zrušit místní komunikací přes jeho pozemek a vyjmutí jeho pozemků ze zastavitelných ploch.

VI. rozhodnutí o námitkách

- námitce k doplnění podmínek pro využití kravína se vyhovuje

- námitka o zrušení funkčního využití občanská vybavenost se zamítá

- námitce zrušit místní komunikaci se vyhovuje

Odůvodnění, proč se námitky zamítají nebo jakým způsobem je jim vyhověno, je součástí územního plánu Cehnice.

VII. ukládá starostce obce, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru rozvoje, zajistit:

1 – uložení dokumentace územního plánu Cehnice, včetně dokladů o pořizování

2 – vyhotovení a předání dokumentace opatřené záznamem o účinnosti úřadu územního plánování a krajskému úřadu

3 – zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
 


Vytvořeno: 12. 12. 2010
Poslední aktualizace: 12. 12. 2010 00:00
Autor: