Navigace

Obsah

Obec zahájila od 1.1.2014 vlastní provozování vodovodu.

Každá obec má povinnost svůj majetek spravovat tak, aby byl využíván účelně a hospodárně se zájmy obce a hlavně jejich občanů. Z tohoto důvodu, zastupitelstvo obce na svém zasedání 10/2013 odsouhlasilo vlastní provozování  obecního vodovodu pro veřejnou potřebu  v Cehnicích  i Dunovicích. Převod majetku byl dokončen k 31.12.2013 a od 1.1.2014 po stránce legislativní i technické obec  zahájila vlastní provozování vodovodu.

Během ledna byl dořešen podpis smluv mezi obcí a odběrateli.

V měsíci únoru byla do každého odběrného místa doručena poštovní poukázka na čtvrtletní zálohy,  kde je uveden variabilní symbol odběrného místa, který je nutný použít ve všech případech placení.

 

 Zálohy lze platit :

 - převodem z účtu ( platby bez uvedeného var. symbolu budou vráceny zpět na příchozí účet)

- v hotovosti na OÚ (var.symbol s sebou)

- složenkou, kterou si lze vyzvednout na OÚ.

Ten kdo nepřesáhne odběrem 20 m3 za rok, platí 1 x ročně vyúčtování na základě zaslané faktury k 31.10.

Ostatní odběratelé platí zálohy čtvrtletně ve splatnostech do 28.2. – do 31.5. – do 31.8.  Závěrečné vyúčtování proběhne fakturou k 31.10.

Následné fakturační roky budou probíhat vždy čtvrtletně za období 10-12,  1-3,    4-6,  7-9. Závěrečné vyúčtování obec zpracuje k 31.10.

OÚ tímto žádá občany, aby v září provedli kontrolu uhrazených plateb a v případě opomenuté platby vše do konce září uhradili.  V domácnostech budou prováděny odečty vodoměrů a po-té v říjnu dostanete vyúčtování vodného a stočného. Děkujeme!


Ceník služeb - vodovod Cehnice a Dunovice   byl odsouhlasen na OZ 2/2017 dne 9.2.2017 číslo usnesení 17/2017 

Cena vodného a stočného pro obec Cehnice a Dunovice.

+

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

zde ke stažení - pokyny prosím dodržujte, aby nedošlo k vyčerpání vodojemu a tím nedostatku pitné vody v obci. Děkujeme.

 

 Svoz komunálního odpadu 

Od 1.1.2017 obec přešla na nový způsob úhrady svozu komunálního odpadu. Svoz popelnic bude bez známkového označení.

Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ nebo bezhotovostní platbou na účet obce č.3322291/0100, jako variabilní symbol použijte číslo popisné nemovitosti - do poznámky napište příjmení plátce. SPLATNOST DO 31.3. daného roku. 

Sazba poplatku 500 Kč./ osobu trvale hlášenou  - popelnice

500 Kč./rok – chalupáři

Termíny svozu se budou uskutečňovat v měsících listopad až březen týdně a duben až říjen jedenkrát za čtrnáct dní. 

Harmonogram svozu popelnic 2021.

Rozpis zde k nahlédnutí. (346.84 kB)

---------------------------------------------------

Obecní informace :

Sběrný dvůr (u starého cvičiště směr Čejetice) je v období duben až říjen otevřen :

čtvrtek : 15 - 18 hodin

sobota: 9 - 11 hodin

 Listopad až březen daného roku je zavřeno.

V případě potřeby volejte OÚ 733 644 585.


Návod pro občana :

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu. zde ke stažení

 

4. - 12. 8. 2021

Program OZ č.9/2021 které se koná 12.8.2021 v zasedací místnosti OÚ.

Úřední deskaZobrazit více

27. 7. - 14. 8. 2021

EG.D,a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.8.2021 Dunovice 8-13 hod. horní část od č.p.7.

Úřední deskaZobrazit více

21. 7. - 12. 8. 2021

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU ČÁSTI OBECNÍHO POZEMKU P.Č.3309/1 V K.Ú.CEHNICE

Úřední deskaZobrazit více

27. - 28. 8. 2021

VÝSTAVA PTAČÍCH BUDEK

Kam za kulturouZobrazit více

27. - 28. 8. 2021

UKONČENÍ PRÁZDNIN

Kam za kulturouZobrazit více