Navigace

Obsah


Vyhlášky, vyvěšení

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
E-ON : Zpráva pro vlastníky pozemků týkající se údržby ochranného pásma u vedení NN. 17.09.2020 31.03.2021
Volby 2. a 3. 10. 2020 do Zastupitelsva krajů a do Senátu Parlamentu České republiky - jmenování zapisovatelů. 22.08.2020 04.10.2020
Krajská hygienická stanice JK - Nařízení mimořádného opatření č.2/2020 ze dne 17.8.2020. 18.08.2020
Volby 2. a 3. 10. 2020 do Zastupitelsva krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. 18.08.2020 04.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. 03.08.2020 03.10.2020
DSO - Svazek obcí Dolního Pootaví - Schválený závěrečný účet za rok 2019 15.07.2020
DS SMOOS - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 14.06.2020
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Cehnice za rok 2019. 15.05.2020 30.06.2021
Závěrečný účet obce Cehnice za rok 2019. 15.05.2020 30.06.2021
Rozhodnutí hejtmanky JK o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 09.04.2020
Obec Cehnice - Schválený rozpočet na rok 2020. 14.01.2020
Oznámení o zveřejnění obce Cehnice za rok 2020. 14.01.2020
Obec Cehnice - Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024. 14.01.2020
SoDP - Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 18.12.2019
SoDP - Schválený rozpočet roku 2020. 18.12.2019
DSO SMOOS - rozpočet za rok 21020 16.12.2019
SMOOS - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 - 2023 31.10.2019
SMOOS - Schválený závěrečný účet za rok 2018 17.06.2019
SoDP - Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb. 25.02.2019
SoDP - Schválený rozpočet na rok 2019. 25.02.2019
SMOOS - Schválený rozpočet na rok 2019 18.12.2018